Νομικοί Όροι

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την:

Kayak Europe GmbH
Fraumünsterstrasse 16
8001 Ζυρίχη
Ελβετία


Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας: CHE-353.781.308 HR
Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ζυρίχης, Ελβετία
Έδρα της εταιρείας: Ζυρίχη, Ελβετία
Αναγνωριστικός αριθμός ΦΠΑ: CHE-353.781.308 MWST