Νομική Σημείωση

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την:

KAYAK Europe GmbH

Fraumünsterstrasse 16

8001 Zurich

Switzerland

Ιστότοπος: https://www.gr.kayak.com

Email: info@gr.kayak.com

Φόρμα επικοινωνίας εδώ

Αν έχετε ερωτήσεις, επισκεφτείτε τη σελίδα Βοήθεια.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για επαγγελματικές ερωτήσεις (π.χ., ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, πρακτορεία, αιτήματα μάρκετινγκ ή διαφήμισης) υπάρχουν εδώ.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Δεν συμμετέχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Διευθύνοντες Σύμβουλοι: Peer Bueller, Susana D'Emic και John-Lee Saez

Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας: CHE-353.781.308 HR

Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Ζυρίχης, Ελβετία

Ζυρίχη, Ελβετία

Αναγνωριστικός αριθμός ΦΠΑ: CHE-353.781.308 MWST