Νομική Σημείωση

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την:

KAYAK Europe GmbH

Fraumünsterstrasse 16

8001 Zurich

Switzerland

Ιστότοπος: https://www.gr.kayak.com

Email: info@gr.kayak.com

Φόρμα επικοινωνίας εδώ

Αν έχετε ερωτήσεις, επισκεφτείτε τη σελίδα Βοήθεια.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για επαγγελματικές ερωτήσεις (π.χ., ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, πρακτορεία, αιτήματα μάρκετινγκ ή διαφήμισης) υπάρχουν εδώ.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Δεν συμμετέχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Διευθύνοντες Σύμβουλοι: Peer Bueller, John-Lee Saez, Susana Alves D'Emic

Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας: CHE-353.781.308 HR

Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Ζυρίχης, Ελβετία

Ζυρίχη, Ελβετία

Αναγνωριστικός αριθμός ΦΠΑ: CHE-353.781.308 MWST

Πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει της Πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΕΕ, υπολογίζουμε ότι οι μηνιαίοι παραλήπτες* των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων της KAYAK, momondo, HotelsCombined, SWOODOO, checkfelix, Cheapflights, roomsearch) στην Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμούν κατά μέσο όρο αισθητά κάτω από 45 εκατομμύρια., από 2022-08-01 έως και 2023-01-31

Πρόκειται μόνο για μια εκτίμηση που βασίζεται στα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή και στις περιορισμένες οδηγίες της Πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες ("DSA"). Αυτή η εκτίμηση πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με την Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μέσων μηνιαίων παραληπτών, όπως ορίζονται στην Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, απαιτούν κρίση και σημαντικές αρχές σχεδίασης, υπόκεινται σε περιορισμούς που αφορούν τα δεδομένα και άλλα θέματα, ενώ από τη φύση τους χαρακτηρίζονται από στατιστικές αποκλίσεις και αβεβαιότητα. Ενδέχεται να γίνει αναθεώρηση της εκτίμησης, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, καθώς βελτιώνουμε την προσέγγισή μας και ως απόκριση στη δημοσίευση της μεθοδολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε ότι θα δημοσιεύσουμε μια νέα εκτίμηση αργότερα το 2023, σύμφωνα με την απαίτηση της Πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα Booking Holdings Inc. Investor Relations για μετρήσεις χρηστών που θεωρούμε σχετικές με την επιχείρησή μας.

* ως "παραλήπτης υπηρεσιών" ορίζεται σύμφωνα με την Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) "κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί υπηρεσία διαμεσολάβησης, ιδίως για τους σκοπούς αναζήτησης και πρόσβασης σε πληροφορίες". Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η καταμέτρηση των χρηστών στους οποίους εμφανίζονται πληροφορίες από την υπηρεσία μας, ακόμη κι αν ο εν λόγω χρήστης δεν πραγματοποίησε συναλλαγή.

Πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150

Μπορούμε να παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών μας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150:

Συνολικός αριθμός υποβληθείσων καταγγελιών: 0
Βασικό είδος καταγγελιών: Δ/Υ
Μέσος χρόνος για τη διεκπεραίωση και την επίλυση καταγγελιών: Δ/Υ
Αποτέλεσμα καταγγελιών σε συγκεντρωτική βάση: Δ/Υ

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2023.