Νέα Υόρκη - Τα καλύτερα ξενοδοχεία - Έδρα Ηνωμένων Εθνών