Βερολίνο - Τα καλύτερα ξενοδοχεία - Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark