Βερολίνο - Τα καλύτερα ξενοδοχεία - DDR-Grenzwachturm