Βαρσοβία - Τα καλύτερα ξενοδοχεία - Grób Nieznanego Żołnierza