Αθήνα - Τα καλύτερα ξενοδοχεία - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας